Ekološko udruženje za promociju aktivnosti na otvorenom Ekologik Novi