Program podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji u oblasti životne sredine - CSOnnect

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zaкona o izmenama i dopunama Zaкona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja

mar 28, 2018

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da daju sugestije i komentare.

Javna rasprava o Nacrtu zakona održaće se u periodu od 22. marta 2018. godine do 19. aprila 2018. godine. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se možete preuzeti OVDE, putem elektronske pošte na adresu: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs  ili na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, ulica Birčaninova 6, sa napomenom: ,,Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“.

Do sada je održan okrugli sto pod nazivom „Predstavljanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja“, koji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave organizovalo 27. marta 2018. godine u Beogradu.

Pregled odredbi koje se menjaju i dopunjuju možete preuzeti OVDE.

Sve detalje o javnoj raspravi možete da pronađete na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Vesti