Vesti

Poziv za dodelu grantova Višegradskog fonda

maj 7, 2018

Višegradski fond dodeljuje grantove tri puta godišnje.

 

Pozivaju se organizacije koje imaju za cilj razmenu znanja, podsticanje inovacija i angažovanje građana u regionu Višegradske grupe, kao i širom Centralne i Istočne Evrope da podnesu svoje predloge projekata. Akcenat je na saradnji sa organizacijama koje mogu da iniciraju akciju - bez obzira da li je reč o maloj grupi građana koja se fokusira na lokalnu zajednicu ili o iskusnim organizacijama na nacionalnom nivou. Finansiraće se različite aktivnosti iz više oblasti - od malih prekograničnih projekata koji teže poboljšanju međusobnog razumevanja u pograničnim područjima, do multilateralnih inicijativa s potencijalom da koriste građanima čitavog regiona.

Rok za prijavu je 1. juna, u 12.00 časova (podne), a sve detalje poziva možete da pronađete OVDE.