Vesti

Zelena ekonomija u funkciji lokalnog razvoja

jun 7, 2018

Zelena ekonomija u funkciji lokalnog razvoja

U Vrnjačkoj Banji je 7. juna realizovan regionalni okrugli sto "Zelena ekonomija u funkciji lokalnog razvoja" uz prisustvo 19 predstavnika lokalnih samouprava i udruženja, koji je organizovala Asocijacija za razvoj Ibarske doline - IDA Kraljevo.

Okrugli sto je deo aktivnosti, koja ima za cilj da kroz saradnju svih ključnih aktera na svim nivoima, unapredi upravljanje ambalažnim otpadom iz poljoprivrede koji sadrži ostatke opasnih supstanci.

Tokom okruglog stola učesnici su imali prilike da se na samom početku upoznaju sa zakonskim okvirom koji je vezan za upravljanje ambalažnim otpadom iz poljoprivrede koji sadrži ostatke opasnih supstanci, a u nastavku su kroz rad u grupama identifikovali primere dobre prakse i glavne probleme koje treba rešavati na nivou lokalnih zajednica. Posebna pažnja je posvećena već postojećim iskustvima Sremske Mitrovice i Čačka u upravljanju ambalažnim otpadom.

Okrugli sto je pripremio niz preporuka, kao osnove za zagovaračku kampanju za unapređenje stanja životne sredine kroz kvalitetnije upravljanje ambalažnim otpadom iz poljoprivrede koji sadrži ostatke opasnih supstanci. Glavne smernice se odnose na potrebu proširenja obuhvata prikupljanja i na lokalne samouprave u centralnoj Srbiji na bazi iskustva iz Srema i nekoliko drugih opština u Vojvodini i Mačvi, na potrebu boljeg informisanja poljoprivrednika, uključivanje i mladih u informisanje, kao i potrebu da organizacije civilnog društva aktivnije promovišu i posreduju u rešavanju problema ambalažnog otpada.

U narednom periodu će se pored informativne kampanje o upravljanju ambalažnim otpadom iz poljoprivrede koji sadrži ostatke opasnih supstanci, realizovati i niz zagovaračkih aktivnosti usmerenih prema lokalnim samoupravama i uvoznicima i proizvođačima hemijskih preparata, koji su zakonom obavezani da prikupljaju ambalažni otpad.