Vesti

Institucionalni grantovi za civilno društvo
feb 28, 2016

Institucionalni grantovi za civilno društvo

Program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije, i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Pročitajte više

Zvanično počeo CSOnnect program
okt 31, 2015

Zvanično počeo CSOnnect program

U okviru trogodišnjeg programa CSOnnect, REC Srbija namerava da započne novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, sa ciljem podrške institucionalnom jačanju onih organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa EU u okviru Poglavlja 27.

Pročitajte više


<< <  Strana 12 od 12