Vesti

Pozitivni primeri iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva
mar 23, 2016

Pozitivni primeri iz Republike Hrvatske u jačanju uloga organizacija civilnog društva

Na skupu održanom u zgradi Doma Narodne skupštine Republike Srbije bilo je reči o hrvatskom modelu uspostavljanja zakonodavnog, izvršnog i finansijskog okvira za delovanje institucija i organizacija civilnog društva, u načinima ukljućivanja OCD-a u kreiranju i praćenju realizacije politika, sa posebin osvrtom na oblast zaštite životne sredine i održivog razvoja (Pregovaračku grupu 27).

Pročitajte više

Institucionalni grantovi za civilno društvo
feb 28, 2016

Institucionalni grantovi za civilno društvo

Program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije, i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Pročitajte više

Zvanično počeo CSOnnect program
okt 31, 2015

Zvanično počeo CSOnnect program

U okviru trogodišnjeg programa CSOnnect, REC Srbija namerava da započne novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, sa ciljem podrške institucionalnom jačanju onih organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa EU u okviru Poglavlja 27.

Pročitajte više


<< <  Strana 6 od 6