Asocijacija za razvoj ibarske doline – IDA

Asocijacija za razvoj ibarske doline Ida – Kraljevo posebna pažnju će biti posvećena umrežavanju OCD, kao i daljem razvoju već postojećih SEKO mehanizama za učešće civilnog sektora u planiranju donatorskih fondova, kao i dijalogu sa donosiocima odluka. U okviru teme «klimatske promene», fokusiraće se na energetski sektor, sa aspekta kreiranja politika i unapređenja dijaloga sa lokalnim samoupravama o razvoju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora. Akcenat će takođe biti i na održivom razvoju poljoprivrede, zaštićenih područija i šumarstva. Tokom implementacije će posebna pažnja biti posvećena rodnoj ravnopravnosti, kao i drugim marginalizovanim kategorijama, kao što su mladi i ruralne zajednice.

Konzorcijum okupljen oko Asocijacije za razvoj ibarske doline IDA čine organizacije: Srbija-Organika – nacionalno udruženje, Beograd ; Udruženje „Fenomena“, Kraljevo ; Mreža za ruralni razvoj Srbije, Kraljevo; Prijatelji Brodareva, Brodarevo; Udruženje rudnjanskih domaćina, Rudno;  Prijatelji zemlje, Ivanjica; „Odraz“ Kraljevo.

Vrednost finansijske podrške institucionalnog granta je 38,305 EUR.

 Ostale informacije vezane za aktivnosti Asocijacije za razvoj ibarske doline IDA, nalaze se na  zvaničnom web sajtu organizacije: www.ida.org.rs