CEKOR

Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR) – Subotica planira da uz pomoć granta, a u saradnji sa partnerskim organizacijama utiče na proces pristupanja EU, I to direktno na Poglavlje 27 (životna sredina I klimatske promene) i Poglavlje 15 (energetika) kroz detaljno praćenje  realizacije ,,Strategije klimatskih promena Republike Srbije” i ,,Strategije za upravljanje vodama”, kao I postojećih zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, otpada i kvalitetom voda. Kroz strateško planiranje, medijske kampanje i treninge kao i kroz izradu analiza, iniciraće rešavanje konkretnih problema na lokalu ali i doprineti što bržem usvajanju i implementaciji standarda EU.

Konzorcijum okupljen oko Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR, čine organizacije: Ekološki pokret VrbasaUNEKOOP Paraćin.

Vrednost finansijske podrške institucionalnog granta je 38,000 EUR.

Ostale informacije vezane za aktivnosti CEKOR-a nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: http://www.cekor.org