Centar za evropske politike (CEP)

Centar za evropske politike (CEP) – Beograd će institucionalni grant će koristiti za jačanje kapaciteta Centra za evropske politike i partnerskih organizacija u cilju poboljšanja znanja, veština i umreženosti civilnog društva u Srbiji u vezi sa kreiranjem javnih politika, procesom pristupanja Evropskoj uniji, metodologijom istraživanja politika i upravljanjem projektima sa fokusom na Pregovaračku grupu 27. U toku projekta izradiće i javno emitovati TV emisije i multimedijalne prezentacije o učešću OCD-a pa se s toga očekuje i poboljšan transfer informacija između civilnog i javnog sektora.

Konzorcijom okupljen oko Centra za evropske politike čine organizacije : Stanište, Vršac ; Ekološki pokret Odžaka, Odžaci ; Lokalni ekološki pokret Smedereva, Smederevo ; Business and Economy Center, Beograd.

Vrednost finansijske podrške institucionalnog granta je 40,070 EUR.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Centra za evropsku politiku nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: www.cep.org.rs