Društvo mladih istraživača Bor

Društvo mladih istraživača – Bor – putem radionica za obuku svojih članova kao i članova partnerskih organizacija planiraju da organizuju javne rasprave i aktivno praćenje procesa EU integracija, direktiva i domaćih propisa u oblasti upravljanja vodama, otpadom, zaštite prirode i klimatskim promenama sa naročitim naglaskom na seoska područija. Pomoću granta stvoriće se uslovi da se sagledaju potrebe građana u istočnoj Srbiji u oblasti životne sredine, da se upoznaju i prenesu znanja i iskustva iz okruženja, da se podigne nivo organizovanosti i znanja članstva OCD-a.

Konzorcijum okupljen oko Mladih istraživača Bora čine organizacije: Građanska čitaonica, Bor ; Asocijacija za razvoj Bora ; Village, Bor.

Vrednost finansijske podrške institucionalnog granta je 15,000 EUR.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Mladih istraživača Bora nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: www.mibor.rs