Mladi istraživači Srbije

Mladi istraživači Srbije (MIS) – Beograd se zalažu za efikasnije transponovanje i implementaciju direktiva vezanih za uspostavljanje dugoročne obuke i konsultacije vezano za horizontalno zakonodavstvo, zaštitu prirode i vode. Tokom projekta, javno će zagovarati prilagođavanje zakona i drugih podzakonskih akata uz davanje konkretnih preporuka. Kroz implementaciju Zakona o zaštiti prirode, Zakona o strateškoj proceni uticaja i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, ojačaće kapacitete za upravljanje ekološkom mrežom. Grantom će uticati na ciljne politike: Direktiva o pticama, Direktiva o staništima, Okvirna direktiva o vodama, Direktiva o proceni uticaja i Direktiva o strateškoj proceni uticaja. Putem projekta, će između ostalog razviti mehanizam monotoringa i implementacije ciljnih direktiva i izveštavanja republičkim institucijama i Evropskoj komisiji.

Konzorcijum okupljen oko Mladih istraživača Srbije čine organizacije: Udruženje TERRA's, Subotica ; ARHUS Centar, Novi Sad ; Grupa Kobra, Niš ; Udruženje građana ,,Optimist", Gornji Milanovac.

Vrednost finansijske podrške institucionalnog granta je 37,000 EUR

Ostale informacije vezane za aktivnosti Mladih istraživača Srbije dostupne su na sajtu: www.mis.org.rs