Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA

Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama ORCA – će putem ovog projekta doprineti demokratizaciji i razvoju civilnog društva, pružajući stručnu podršku stabilizaciji, organizacijskom i programskom razvoju OCD-a. U saradnji sa 14 partnerskih organizacija, ORCA će voditi otvorene postupke u kojima će angažovati javne autoritete u javnim diskusijama. Promovisaće saradnju između različitih državnih sektora i sa različitim zainteresovanim stranama će raditi na stvaranju međusektorske koalicije, koja će pratiti pregovaranje u okviru Poglavlja 27. a naročito u oblasti zaštite prirode, klimatskih promena i upravljanja otpadom.

Konzorcijum okupljen oko ORCA-e čine organizacije: Ekološki pokret "Okvir života", Mionica ; Udruženje "HаbiProt", Beograd ; Ekološko društvo Dragačevo, Guča ; Udruženje građana "Eko-kampus", Babušnica ; Udruženje "Pavlos", Vlasotince ; Udruženje građana "Forum za održivi razvoj", Dimitrovgrad ; Udruženje za razvoj organske proizvodnje "Biobalkan", Dimitrovgrad ; Planinarsko društvo "Oštra čuka" Sokobanja ; Udruženje mladih - Sokobanja UM, Sokobanja ; Udruženje za zaštitu, odgoj i proučavanje životinja "ZooPlanet", Niš ; Agro-turističko-ekološko udruženje "Za Jelašnicu", Niška Banja ; Udruženje Ruralni centar "Sova", Sremska Mitrovica ; Društvo istraživača "Vladimir Mandić-Manda", Valjevo.

Vrednost finasijske podrške institucionalnog granta je  39,600 EUR.

Ostale informacije vezane za aktivnosti ORCA-e nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije : www.orca.rs