Pokret gorana Vojvodine

Pokret gorana Vojvodine (PGV) – Sremski Karlovci je lokalni, regionalni i međunarodni resurs centar za obrazovanje, zastupanje, saradnju, promociju i aktivizam u oblasti održivog razvoja. Pokret gorana Vojvodine dobiveni grant planira da iskoristi za razvoj kapaciteta efektivne i održive platforme za intersektorsku saradnju i unapređenje politika održivog razvoja, takođe planiraju da rade na razvoju mreže/platforme organizacija na nacionalnom nivou, kao i podizanju kapaciteta članica za javno zagovaranje jačajući izgradnju platforme, mehanizame za komunikaciju sa bazom i istraživačke komponente, koja omogućava na podacima zasnovanu izradu praktičnih politika. Platforma je zamišljena kao laboratorija gde se ekspertiza prevodi u praksu i pilotira na nacionalnom i lokalnom nivou.

Konzorcijum okupljen oko Pokreta gorana Vojvodine čine organizacije: Pokret gorana Novog Sada, Novi Sad; Arhus centar Južne i Istočne Srbije,  Arhus centar Kragujevac.

Vrednost finansijske podrške institucionalnog granta je 40,790 EUR.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Pokreta gorana Vojvodine nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: http://www.pgv.org.rs