Status i planovi prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU za Poglavlje 27

Ovaj dokument je nastao kao rezultat sporazuma postignutog između Srbije i Evropske komisije u skladu sa zaključcima Bilateralnog skrininga (održanog od 17. do 21. novembra 2014. godine). Srbija se obavezala da će obezbediti dodatne informacije o statusu svojih planova prenošenja i sprovođenja u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti životne sredine. Evropska komisija je definisala obim zahtevanih informacija u pismu Generalnog direktorata za životnu sredinu od 22. decembra 2014. godine. Кako se navodi u pismu, Кomisija je pohvalila nivo spremnosti i znanja predstavnika Srbije i razumevanja zahteva za transponovanje relevantnog zakonodavstva. Međutim, kako bi dobila kompletnu sliku stanja stvari kada je reč o naporima Srbije u pogledu približavanja EU, Кomisija zahteva dodatne informacije o aspektima sprovođenja EU propisa. Svrha ovog dokumenta je, prema tome, da obezbedi najnovije informacije o planovima prenošenja i sprovođenja Republike Srbije. Ovaj dokument opisuje razumevanje obima i složenosti zadatka od strane Srbije u cilju postizanja pune usklađenosti sa EU propisima. Dokument se izrađuje u okviru Pregovaračke grupe 27, uz konsultaciju sa AP Vojvodinom, lokalnim samoupravama, industrijskim i civilnim sektorom, odobrava u okviru pregovaračke strukture Republike Srbije, i usvaja na Vladi. Кao takav, on oslikava trenutno razumevanje Srbije u pogledu neophodnih investicija, procenjenih troškova u vezi sa njima i planiranih vremenskih rokova za potpuno usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti životne sredine. Zasniva se na najboljim trenutno dostupnim informacijama, i prati strateški pravac definisan u okviru Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine koja je usvojena 13. oktobra 2011. god. i u skladu je sa Uvodnom izjavom Republike Srbije (Uvodna izjava) predstavljenom 21. januara 2014. god. na Međuvladinoj konferenciji o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji. Nacionalna strategija za aproksimaciju u oblasti životne sredine je osmišljena kao fleksibilan instrument kreiranja politike, a od 2011. godine, Srbija je postigla značajan napredak razvoju zakonodavsta i planskih dokumenata u ovoj oblasti. Srbija će ostvariti punu usklađenost sa većim delom zakonodavstva EU predviđenog Poglavljem 27, pre pristupanja. U slučaju onih direktiva kod kojih realno nije moguće postići punu usaglašenost do datuma pristupanja, Specifični planovi implementacije direktive biće korišćeni kao instrument politike sprovođenja celokupnog strateškog pravca definisanog Nacionalnom strategijom za aproksimaciju u oblasti životne sredine. Imajući u vidu fazu pristupanja u kojoj se Srbija trenutno nalazi i prirodu pristupnih pregovora koji po sebi predstavljaju izazov dugoročnom planiranju, treba naglasiti značaj i svrhu ovog dokumenta. U pitanju je post-skrining dokument osmišljen da olakša Evropskoj uniji procenu kapaciteta Srbije za postizanje napretka ka sledećoj fazi pristupanja. Njime se ukazuje na viziju Srbije kada je reč o prevazilaženju ozbiljnih finansijskih izazova vezano za sprovođenje zakonodavstva Evropske unije u oblasti životne sredine. Prema tome, post-skrining dokument prikazuje status i planove prenošenja i sprovođenja pravnih tekovina EU u Poglavlju 27 .

Ceo dokument dostupan: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=69